Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Fokus på Turn Menn – Landslagtrener og TK Turn Menn på besøk

Harald, Antti og Espen
Mandag 9.august hadde vi besøk av landslagtrener Turn Menn Antti Palkola og President Teknisk Komité Harald Johnson for å diskutere NGTF sin satsning på Turn Menn. Antti og Harald ønsker å møte alle klubbene med deltagere på landslaget for å diskutere hva som kreves når man er en del av NGTF sin toppidrettsatsning. De vil også lytte til hva som er klubbenes behov og deres utfordringer.

Det ble formidlet at det å være toppidrettsutøver krever mer enn å stille på trening. Her må det jobbes disiplinert og målbevisst. Det er en livsstil som krever søvn, riktig kosthold og restriktivt forhold til nytelsesmidler. Støtte fra foreldre, skole, lokal klubb og trenere, samt landslagmiljøet er viktig. Det er også avgjørende at utøverne får tildelt nok treningstid samt lærer å ta medansvar for egen utvikling. Det ble oppfordret til å være kreative i forhold til utnytting av treningsfasilitetene.

Fra Bergen deltok styrerepresentanter fra BT, Siv Parnas og Tore Asheim, styrerepresentant fra Laksevåg, Trude Riple, samt trenerne Rene Eriksen og Espen Jacobsen.

Det ble gitt anerkjennelse til våre trenere her i Bergen for det arbeidet som var gjort lokalt.

Bergens Turnforening har Kristoffer Andersen på landslaget. Han er 17 år, junior og deltok på treningssamling i Moskva nå i juni. BT har et treningssamarbeid med Laksevåg og de har 3 gutteutøvere med på landslaget.

Bergens Turnforening og Laksevåg setter stor pris på den direkte dialogen forbund og landslag her skaper med de lokale klubbene. Dette virker inspirerende både på klubbledere og trenere.
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no