Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper Innkalling til ... INNKALLING TIL ... Innkalling til ...
 
 
Søk

Søk i websiden
 


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGENS TURNFORENING

Hovedstyret innkaller herved til Årsmøte i Bergens Turnforening onsdag 21. mars.
Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen Turnforening.
Årsmøtet avholdes den 21.03.2018 på Store Møterom i Turnhallen. Tidspunkt vil fremgå av sakslisten
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2018 til Randi Galtung Døsvig (post@bergensturn.com) eller Tore Rønstad (tore@ttsoft.no).
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Bergen Turnforenings hjemmeside.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no