Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper Innkalling til ... INNKALLING TIL ... Innkalling til ...
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Innkalling til Årsmøte 2017

Hovedstyret inn alle medlemmer i Bergens Turnforening til årsmøte som holdes i Turnhallen (Store møterom) Torsdag 23. Mars 2016 kl. 19.30.
Alle som har fylt 15 år og har gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før
årsmøtet (betalt medlemskap innen 30. april 2016), har stemmerett på årsmøte. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest [dato som er senest to uker før årsmøtet, 9. Mars 2017 til bthovedstyret@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Sakspapirer gjøres tilgjengelig i elektronisk form på www.bergensturnforening.no innen utgangen av onsdag 16. Mars 2017.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no