Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Medlemsbladet Ulriken, fra 1919

I året 1918 ble ideen om et medlemsblad lansert.
Fra september i 1919 utgav Bergens Turnforenings Idrættslag et blad for sine medlemmer som het "Meddelelser fra Bergens Turnforenings Idrættslag". Dette slo godt an, og allerede i april 1920 ble bladet utvidet og fikk navnet Ulriken. Etter 1925 blev så bladet medlemsblad for hele Bergens Turnforening. Det er nå 85 år siden ideen om et medlemsblad ble lansert i 1918 takket være den aktivitet som hersket rundt Den Første Turnerhytten på Ulriken
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no