Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Velkommen til 17. mai feiring 2012!

Bilde fra fjorårets hovedprosesjon
Olav i fin flyt i 2011
(Foto: 17mai.bergen360.no)
17. mai kl. 08:00 blir det flaggheising og bekransning av
minneplaten over de falne i foajeen i Turnhallen.
Kl. 10:00 er det oppmøte på Torgalmenningen for de som
skal delta i hovedprosesjonen. Fremst i rad 7 (idrettslag).
Alle Bergens Turnforenings gymnaster, friidrettsutøvere og
O-løpere er ønsket i årets 17.mai tog.

Antrekk: Utøvere går i treningsdrakt,
mens styremedlemmer kan gå i dress/bunad eller tilsvarende.

Bergens Turnforening skal gå fremst blant idrettslagene i årets 17.mai tog - Hovedprosesjonen, kun bak et musikkorps.

Bak oss skal Laksevåg Turn og Idrettslag gå.

Mellom lagene går Veteranene fra BT og LTI med Odd Michelsen i spissen. Veteranene blir i år fra 30-80 år. Odd Michelsen forbereder de eldste.

For de yngre veteranene er det pt ikke noen faste samlinger. Her stiller blant annet Bjørn Kubon og Kari Erichsen som kontaktpersoner. Her trengs det en dugnad for å få tak i flere yngre veteraner.

17. mai komitéen har oppfordret til at kun utøvende medlemmer og instruktører deltar i årets tog og at de er antrukket i treningsdrakt. Foreldre og søsken oppfordres derfor til å se toget fra sidelinjen.

Vi møtes i Byparken ved boden vår 231 etter prosesjonen (se vedlagte bodkart).
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no