Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Antidoping foredrag i Turnhallen onsdag 26. november 2014

Onsdag 26. november kl 20.00 ønsker Bergens Turnforening velkommen til antidoping foredrag i Turnhallen.
Bergens Turnforening har skrevet under på og forpliktet seg til å være et Rent idrettslag, se www.rentidrettslag.no. Vi ønsker å være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Foredraget er et ledd i klubbens forebyggende arbeid mot doping og bruk av rusmidler.

Bergens Turnforening ønsker at alle våre utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bli tatt. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at doping blir avslørt.

Jan de Lange fra Anitdoping Norge (www.antidoping.no) er foredragsholder. Han vil komme inn på ulike tema knyttet til doping og trening. Han vil også informere om hvilke medisiner står på antidoping listen og hva man evt. må søke om å få fritak for og hvordan man gjør dette. Han vi også snakke om rusmidler/doping og idrett, hvilke rusmidler som står på dopinglisten og konsekvenser ved bruk av. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Vi anbefaler at alle utøvere over 13 år i Bergens Turnforening å deltar på foredraget. Vi ønsker også at en trener og gjerne en foreldrerepresentant fra de ulike gruppene deltar.

Vel møtt!

Randi Galtung Døsvig,

Bergens Turnforening
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no