Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Bergens Turnforenings årsmøte 2016

Hovedstyret ønsker alle medlemmer i Bergens Turnforening velkommen til årsmøte som holdes i Turnhallen (store møterom) onsdag 16. mars 2016 kl. 19.00.

Alle som har fylt 15 år og har gyldig medlemskap i foreningen i minst en måned før årsmøtet (betalt medlemskap innen 16. februar 2016), har stemmerett på årsmøtet.

Forslag til årsmøtet 2016 må være sendt til hovedstyret (bthovedstyret@gmail.com) innen utgangen av 2. mars 2016.

Sakspapirer gjøres tilgjengelig i elektronisk form på www.bergensturnforening.no innen utgangen av onsdag 9. mars 2016.

Velkommen!

SAKSLISTE:

1. Konstituering
a. Godkjenne de stemmeberettigete.
b. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
c. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Behandle foreningens årsberetning 2015 – Vedlegg 1.
3. Behandle foreningens regnskap 2015 og fondsregnskapet 2015 i revidert stand – Vedlegg 1.
4. Vedta foreningens budsjett for 2016 – Vedlegg 2.
5. Fastsette medlemskontingent for 2017
6. Nedleggelse av Idrettsmerkekomiteen
7. Foreta følgende valg (Vedlegg 3):
a) Hovedstyrets leder og nestleder.
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til Hovedstyret.
c) Fondsstyrets leder og 1 styremedlem.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
8. Vedtak av oppdaterte Lover for Bergens Turnforening etter NIF Lov norm – Vedlegg 4.
9. Tildeling av Ærestegn.
10. Avtroppende styreleder sin oppsummering av året 2015 – Vedlegg 1.
11. Avslutning

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no