Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Treningskontaktkurs

Invitasjon til Treningskontaktkurs
12.-14.april og 27.-28. april.
Kurset gir generell innføring i praktisk og teoretisk tilrettelegging av fysisk aktivitet samt grunninnføring i emnene psykiatri, rusfaglig forståelse og praktisk kunnskap i treningsarbeid.


Mål for kurset:

Målet for kurset er å utdanne Treningskontakter, som skal kunne skape positive opplevelser rundt idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Som treningskontakt kan du jobbe med enkeltindivid eller gruppe for å sikre trivsel og mestringsopplevelser. Idrettslag, naturen m.m. kan være arena for aktiviteten.Målgruppe:

* Personer med interesse for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som ønsker å jobbe med mennesker

* Trenere og voksne medlemmer i idrettslag og turlag

* Personer som arbeider som støttekontakter i dag

* Ansatte innen psykiatrien, helse- og sosialtjenesten, aktivitetsledere og fritidsledere

* Ulike faggrupper innen rusfeltet og psykiatriske institusjoner


Kursinnhold:

* Treningslære, treningsledelse, motivasjon og relasjonsbygging

* Rusproblematikk og psykiatri

* Barn og voksne med ekstra behov for tilrettelegging

* Enkel innføring i anatomi og ernæring

* Ulike aktiviteter, ute og inne

* Kort skriftlig hjemmeoppgave


Kurssted:
Del 1: Bjarghuset, Stavollen idrettspark
Fredag 12. april Lørdag 13. april Søndag 14. april
kl. 18.00 – 21.00 kl. 10.00 – 17.00 kl. 10.00 – 16.30

Del 2: Kaland Idrettshall
Lørdag 27. april Søndag 28. april
Kl. 10.00 – 17.00 Kl. 10.00 – 17.00

Påmeldingsfrist: 20. mars

NB! Begrenset antall plasser


Pris: kr 1.000,-

inkl. 4 lunsjer + kursmateriell

Påmelding på eget skjema til: e-post: hordaland@idrettsforbundet.no

Påmelding merkes: Treningskontaktkurs Idrett Bergen Sør

Kontaktpersoner: Idrett Bergen Sør
Randi Marie Berntsen
41509059

Hordaland Idrettskrets
Gunn Hilde Øymo
55 58 59 12/+47 92 21 60 13
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no