Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Turngruppen arrangerer våroppvisning mandag 12. mai 2014. Hallen vil være åpen for publikum fra kl 16:00.

Mandag 12. mai 2014 er det våroppvisning i Turnhallen for alle gymnastene i Bergens Turnforening. Oppvisningen er i år delt i to. Hver del er beregnet til å vare i litt over en time.
I kafeen blir det salg av mat og drikke.
Bergens Turnforenings orkester vil spille i pausen mellom oppvisningsdelene (ca. kl. 18:00).


Del 1 starter kl 16:30.
Gymnastene som skal delta møter senest kl. 16:15 i Løpegangen ved plakat merket gymnastens parti (for eksempel Jenter 6-7 år). Gymnastene møter ferdig kledd til oppvisning (se informasjon i e-post). Yttertøy tas av i garderoben.

Følgende partier/gymnaster skal delta på del 1:

-Barn/voksen 2-3 år.

-Barn/voksen 5 år.

-Turn jenter 6-7 år.

-Turn gutter 8-9 år.

-Turn jenter/gutter 10-12 år.

-RG-oppvisningsparti 9-12 år.

-Troppsturn, Rytmisk Gymnastikk, Turn Kvinner og Turn Menn.


Gymnastene skal sitte på anviste plasser før og etter at eget parti har hatt oppvisning. De kan hentes der etter at deres oppvisningsdel er ferdig. Alle gymnastene vil få premie etter endt oppvisning.

Del 2 starter kl 18:30.
Gymnastene som skal delta møter senest kl. 18.15 i Løpegangen ved plakat merket gymnastens parti (for eksempel Jenter 8-9 år). Gymnastene møter ferdig kledd til oppvisning(se informasjon i e-post). Yttertøy tas av i garderoben.

Følgende partier/gymnaster skal delta på del 2:

-Barn/voksen 4 år.

-Turn gutter 6-7 år.

-RG-oppvisningsparti 6-8 år.

-Turn jenter 8-9 år.

-Ungdom/voksen 13+.

-RG oppvisningsparti 13 +.

-Troppsturn, Rytmisk Gymnastikk, Turn Kvinner og Turn Menn.


Gymnastene skal sitte på anviste plasser før og etter at eget parti har hatt oppvisning. De kan hentes der etter at deres oppvisningsdel er ferdig. Alle gymnastene vil få premie etter endt oppvisning.

Inviter gjerne familie og venner til å komme og se på! Vi ønsker oss et stort publikum som sammen med alle Bergens Turnforenings gymnaster, trenere og ledere er med på å bidra til en flott oppvisning og sesongavslutning.

Vi anbefaler alle å være tidlig ute! Det kan være vanskelig å finne parkering.

Vi ønsker alle god sommer! Velkommen til semesterstart til høsten!

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Turngruppen, instruktører og ledere

Pris: (inkluderer del 1 og del 2)

-Voksne kr. 50,-
-Barn kr. 20,-

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no