Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Daglig leder i Bergens Turnforening

Bergens Turnforening jobber nå videre for å øke profesjonaliseringen av organisasjonen, og ønsker derfor å ansette en ny daglig leder i 90% stilling.
Liker du å jobbe selvstendig og å utvikle organisasjoner?

Daglig Leder ved Bergens Turnforening

I stillingen som daglig leder i Bergens Turnforening vil du jobbe i skjæringspunktet mellom konkurranseidrett og breddeidrett. Du vil få en unik mulighet til å bruke dine personlige egenskaper og kompetanse til å bidra i vår profesjonaliseringsprosess av foreningens organisasjon.
Er du menneskeorientert, glad i idrett, og har både ønske og evne til å skape resultater?
Vi søker personer som og blikk for organisasjonsutvikling og har gode organisatoriske evner. Du trenger ikke å være noen treningsekspert, men det er viktig at du ser sammenhengen mellom bredde- og eliteidrett, frivillighet og kommersialisering. I stillingen vil du styre den daglige økonomien, drifte vår idrettshall, samt håndtere daglig aktivitet og ekstern utleie.
Vi vektlegger også at du kan bidra til å skaffe turnforeningen nye inntektskilder.

Foreningen prioriterer at våre ansatte etterlever idrettens verdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Vi søker derfor personer som trives med de oppgaver som tilligger vår daglige leder, som har evnen til å se nye oppgaver og løsninger, samt å kommunisere både internt i egen organisasjon og eksternt i følge med markedsføring av Bergens Turnforening.

Arbeidsoppgaver

•Overordnet daglig økonomiansvar
-Økonomistyring, herunder oppfølging av budsjett/regnskap
-Koordinering med regnskapsansvarlige i gruppene
•Finne nye forretningsmuligheter knyttet til Turnhallen
•Salg til næringslivet og samarbeid med sponsorer
•Ansvarlig for hjemmeside
•Vedlikehold av kontakt og samarbeid med idrettskrets, kommune og fylke
•Administrative rutiner og verktøy
•Håndtering og oppfølging av vårt medlemsregister
•Administrasjon av kveldsvakter
oDrift og administrasjon av hallen, inkludert utleie
oVedlikehold og vedlikeholdsplanlegging av hall
•Forberede og delta på hovedstyrets møter
•Bistå ved ulike arrangementer i turnhallen
Kvalifikasjoner
•Det er en fordel om du har idrettsfaglig bakgrunn
•Relevant utdannelse innen organisasjon og ledelse
•Gode lederferdigheter og kommunikasjonsevne, muntlig og skriftlig
•God økonomisk forståelse og interesse
•Evnen til å skape resultater
•Evne til å jobbe selvstendig og i team
•Evne til å jobbe strukturert og målrettet
•Godt humør og god serviceinnstilling
•Pådriver og motivator


Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no