Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Leder i hovedstyret

Har du lyst til å gå inn og lede foreningens hovedstyre? Har du lyst til å påvirke foreningens framtid?
Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom årsmøtene. Torsdag 25. april skal årsmøtet velge nytt hovedstyre. I det kommende året vil det viktigste arbeidet i hovedstyret dreie seg om strategi og utvikling av foreningen, organisering, økonomi, treningslokaler og vedlikehold av hallen.

Er dette noe som du gjerne skulle ha vært med og ledet? Har du lyst til å vite mer, eller du svarer ja umiddelbart, ta snarest kontakt med nestleder Mette Gulbrandsen, 411 05 111, eller leder i valgkomiteen, Kjellaug Hodnekvam, 976 51 370.
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no