Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Medlemsaften i jubileumsåret 2012

MEDLEMSAFTEN LØRDAG 10. NOVEMBER kl. 19.00
Oldermannslauget inviterer foreningens medlemmer m/følge
til selskapelig samvær i Turnhallen lørdag 10. november kl. 19.00

Det blir bevertning, oppvisning, musikk og dans.
Dessuten avduking av de nye fanemontrene.

Alle er hjertelig velkommen.


Kuvertpris kr. 275,- betales til kto. 5205.31.46368

Påmelding snarest og innen onsdag 7. nov. til:

Odd Michelsen M: 988 36 899 - eller tegning på liste i Turnhallen.
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no