Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Viktig - Medlemskap i Bergens Turnforening

Alle som trener i gruppene har medlemskap i
Bergens Turnforening inkludert i treningsavgiften.
De som ikke trener i gruppene men ønsker å ha passivt medlemskap i
foreningen må sende en mail til faktura.bergens.turnforening@gmail.com.
Husk å opplyse om navn, adresse, telefon og e-post.

Medlemskap i Bergens Turnforening koster p.t. 100 kr. pr. kalenderår.

Bergens Turnforening holder på med å legge om til helt nytt fakturasystem, og alle som skal betale treningsavgift og medlemsavgift må nå ha KID nummer. Kontonummeret som skal benyttes er også nytt.

P.g.a. omleggingen har dette tatt litt tid, men fakturaer er nå på vei på e-post. De som ikke har opgitt e-post adresse ved innmelding vil få denne tilsendt i posten.

Husk at du må være medlem i Bergens Turnforening for å kunne påta deg verv i eller for klubben. Man må også være medlem for å ha stemmerett på årsmøtene.


Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no