Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Årsmøte 2015

Hovedstyret ønsker velkommen til årsmøtet i Bergens Turnforening tirsdag 28. april kl 19:00.
Sakspapirer er tilgjengelig i elektronisk form på www.bergensturnforening.no fra tirsdag 21. april 2015. Et mindre antall sakspapirer vil være tilgjengelig i papirform i Turnhallen fra mandag 27. april 2015. Dokumenter til årsmøtet finner dere her:


SAKSLISTE:
1. Konstituering
 Godkjenning av stemmeberettigede
 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen
2. Behandle årsrapport for 2014 - vedlegg 1
3. Godkjenning av konsernregnskapet for 2014, herunder kommentar fra ekstern revisor Tom Bjørnset - vedlegg 1
4. Fastsette medlemskontingent for 2016
5. Godkjenning av budsjett for 2015 - vedlegg 2
6. Godkjenne Strategisk Plan for Bergens Turnforening - vedlegg 3
7. Behandle Organisasjonsplan for Bergens Turnforening - vedlegg 4
8. Valg - vedlegg 5
9. Ny valgkomite
10. Tildeling av Ærestegn
11. Avtroppende styreleder sin oppsummering av året 2014 - 2015
12. AvslutningVel møtt!


Bergen, 21.04.2015
Hovedstyret i Bergens Turnforening

DOKUMENTER TIL ÅRSMØTET 2015:
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no