Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Informasjon om søknad på tilskuddsmidler fra Bergen Kommune

Søknad om tilskudd fra idrettsmidlene til Bergen Kommune.
Idrettsrådet informerer om at det nå er laget nye tjenestebeskrivelser for tilskuddsordninger innen Idrett i Bergen kommune. Tidligere har kommunen hatt bare en generell beskrivelse for alle ordninger, mens det nå er laget en beskrivelse for hver av de tilskuddsordningene det kan søkes på.

Oppdaterte søknadsskjemaer kommer underveis. Etterhvert som de publiseres vil de være tilgjengelig her:

https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrettsmidler

Før en enkelt gruppe i foreningen legger inn søknad må dette koordineres. Bergens Turnforening skal ha informasjon om planlagt søknad til støtteordninger for å sikre koordinering i foreningen. Det informeres ved å sende mail til post@bergensturn.com før søknad sendes inn. Dette gjelder også for andre kilder enn Bergen Kommune.
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no