Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Til medlemmene i Bergens Turnforening

Under det utsatte årsmøtet 10.mai ble det dessverre gjort en formell feil i forbindelse med valget til medlemmer av valgkomiteen.

Randi Galtung Døsvig stilte til valg som leder for valgkomiteen etter et år som leder for komiteen. Hun har et betydelig nettverk i foreningen og gjorde en stor innsats for å skaffe kandidater til de mange vervene som skal fylles i Bergens Turnforening.


Da valget på ny valgkomite skulle gjennomføres argumenterte enkelte fremmøtte medlemmer at Randi ikke kunne velges fordi hun var timeansatt trener i foreningen. Regelverket fra NIF (Norges Idrettsforbund) som Bergens Turnforening styrer etter, sier at en ikke kan være ansatt i en idrettsklubb og samtidig inneha tillitsverv i samme forening. Dette medførte at Randis kandidatur ble avvist ved valget og det ble aldri votert over hennes kandidatur. Årsmøtet klarte dessverre ikke å avvise dette innspillet. Det burde ha vært informert om at dette er en regel som ikke er etterlevd da vi har andre timeansatte trenere i styreverv. Med rette følte Randi Galtung Døsvig seg utsatt for mistillitt på årmøtet. Som konsekvens av dette har hun dessverre valgt å trekke seg fra alle verv i Bergens Turnforening. Hovedstyret beklager dette, men har forståelse for hennes beslutning.


Hovedstyret har i ettertid gjennomgått hensikten og bruken av regelverket i NIF da en slik bruk av regelverket vil gjøre mange sentrale personer i norske idrettsklubber ute av stand til å ta styreverv. På forespørsel har NIF informert oss om at hensikten med regelverket IKKE er å ramme timeansatte trenere og at regelverkets paragraf er laget for å unngå at fast ansatte personer i idrettsklubber ikke skal vedta egen eller kollegaers lønn eller andre vedtak som innehar en egeninteresse.


Dette betyr at årsmøtet ved Bergens Turnforening gjorde en feil da Randi Galtung Døsvig ble utestengt fra valget til valgkomiteen for 2013.


Hovedstyret beklager at denne feilen gikk utover Randi Galtung Døsvig som i årevis har gjort en fantastisk innsats for Bergens Turnforening gjennom oppbyggingen av de åpne barne- og ungdomspartiene som er en viktig del av den sportslige og økonomiske ryggraden i Bergens Turnforening. Vi håper at Randi Galtung Døsvig aksepterer beklagelsen og gjennopptar sine verv i foreningen. Dette er svært ønskelig fra vår side.


Med vennlig hilsen

Bergens Turnforening

Hovedstyret

Olav Berg

Leder
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no