Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Orientering: Årsmøte 19.mars

Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må være kommet styreleder i hende innen onsdag 4. Mars
Årsmøte for 2014 i O-gruppen torsdag 19. Mars 2015 kl 19:00 i Turnhallen.

Saksliste:

0. Konstituering
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Kontingent 2016
6. Innkomne forslag
7. Budsjett
8. Valg


Underveis blir det kaffe/brus og noe å bite i.Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må være kommet styreleder i hende innen onsdag 4. Mars


David J. Tjøswold
styreleder


Gullstølslia 74
5153 Bønes
e-post: jtjoes@online.no


Tlf.: 95996311
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no