Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Orientering: Årsmøte 25.februar

Årsmøte til O-gruppen for 2015 avholdes torsdag 25. februar 2016 kl 20:00 i Turnhallen.
Saksliste:

• Konstituering
• Valg av referent
• Årsmelding
• Regnskap
• Kontingent
• Innkomne forslag
• Budsjett
• Valg


Underveis blir det kaffe/brus og noe å bite i.Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må være kommet styreleder i hende innen torsdag 4. Februar


David J. Tjøswold
styreleder
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no