Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Orientering: Årsmøte onsdag 13. mars

Det blir årsmøte i orienteringsgruppen onsdag 13. mars kl 19.00 i Turnhallen.

Saksliste:

• Konstituering
• Valg av referent
• Årsmelding
• Regnskap
• Kontingent 2013
• Innkomne forslag
• Budsjett
• Valg


Underveis blir det kaffe/brus og noe å bite i.Saker som ønskes tatt opp under årsmøtet må være kommet styreleder i hende innen onsdag 26. Februar


David J. Tjøswold
styreleder


Gullstølslia 74
5153 Bønes
e-post: djt@statoil.com

Tlf.: 95996311
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no