Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Velfortjent heder og ære til Siri og Bergithe

Siri Kornstad og Bergithe Oftedal har nylig blitt tildelt Bergens Turnforenings hederstegn. I innstillingen er det trukket frem at Siri er meget dyktig, en ildsjel og en fantastisk ressurs for Bergens Turnforening. Innstillingen for Bergithe trekker frem hennes grundighet og uendelige tålmodighet som har lagt grunnlaget for flotte prestasjoner hos mange av våre beste gymnaster. Gratulerer til begge!
Hvit sløyfe til Siri
Siri har lagt ned en helt spesiell innsats innen Rytmisk Gymnastikk i Bergens Turnforening i 15 år. Hun har bygd opp et miljø av trenere og utøvere som gjør at Bergens Turnforening i dag kan sies å være en av de beste klubbene i landet innen denne konkurransegrenen.

Siri er internasjonal dommer, har vært leder i forbundets Tekniske komite, har sittet i mange perioder som representant i Turngruppen sitt styre og sitter også i foreningens hallstyre.

Siri viser omsorg og tar ansvar for den enkelte gymnast og er opptatt av at hver gymnast får utviklet seg ut i fra sine egne forutsetninger. Hun setter grenser og sørger for en god dialog med både gymnaster og foreldre. Hun har evnet å skape et svært godt RG-miljø i BT. Mange gymnaster som avslutter sin utøverkarriere fortsetter i miljøet som trenere. Hun følger godt opp og sørger for at unge nye trenere får trenerkurs og legger til rette for rekruttering av nye dommere.

Siri arrangerer årlig en internasjonal vennskapskonkurranse for gymnastene. Dette er et stort arrangement som krever mye forberedelser. Denne årlige begivenheten ser RG-jentene i Bergen frem til med stor forventning og de etablerer kontakter på tvers av landegrenser og henter inspirasjon fra topputøvere i andre land.

Siri har også etablert et internasjonalt trenersamarbeid med en bulgarsk trener og en finsk trener, som har kommet til Bergen de senere årene, og som bidrar til ytterligere utvikling av trenere og utøvere.

Blå sløyfe til Bergithe
Bergithe har vært forbundsdommer og stilt som dommer på utallige lokale og nasjonale konkurranser. Hennes sympatiske vesen og konstruktive tilnærming gjør at hun alltid representerer foreningen på en særdeles god måte. Hun har i mange år vært og er en meget viktig ressurs for foreningen.

Hun har sittet i styret til Turngruppen i flere år og vært leder i kretsens utvalg for Rytmisk Gymnastikk. Hun har lagt ned et stort frivillig arbeid i forbindelse med arrangering av RG-konkurranser.

Det kan nevnes som en kuriositet at Bergithe ble tildelt prisen som ”Miss Trener” under Glade RG-dager i Asker (Norges største RG-konkurranse og uoffisielt NM for rekrutter) fordi hun imponerte juryen med sin omsorg og tålmodighet for de minste gymnastene og fordi hun hadde en egen evne til å gi dem trygghet i konkurransesituasjonen.

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no