Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Velkommen til regional treningssamling for rytmisk gymnastikk i Bergen!

Samlingen går fra lørdag 19. juni kl 1000 til søndag 20. juni kl 1600. Treningen vil foregå i Turnhallen, Wilhelm Bjerknes vei 22, 5008 Bergen. Samlingen er rettet mot gymnaster født 2001 og eldre. Treningsopplegget vil tilpasses alder og nivå på gymnastene. Samlingen inngår som en av NTGF sine 8 regionale samlinger for rytmisk gymnastikk i 2010.
Aktiviteter
Detaljert timeplan settes opp når vi har fått oversikt over påmeldte gymnaster. Deltakerne vil deles i grupper med ca 10 gymnaster i hver. Gruppene vil rotere mellom ulike aktiviteter som ledes av våre egne og innleide, kvalifiserte trenere. Aktuelle aktiviteter vil vaere basistrening, apparatteknikk, styrketrening, tøyning, ballett, dans mv. Siri Kornstad vil ha det overordnete faglige ansvaret for treningsopplegget.

Det vil legges til rette for sosiale aktiviteter utenom treningen. Vi vil lage et eget opplegg som er spesielt tilrettelagt for seniorgymnastene.

Kost og losji
Gymnastene tilbys privat overnatting hos vertsfamilier i Bergen. Gymnastene spiser frokost hos sine vertsfamilier. Lunsj og middag lørdag samt lunsj søndag serveres i Turnhallen. Det vil også bli servert frukt. Gymnastene må ta med drikkeflaske.

Påmelding og betaling
Påmelding sendes til samlet for hver klubb. Det skal benyttes skjema på siste side i denne invitasjonen som fylles ut og sendes på e-post til astrid.holte@fmho.no

Samlingen koster 450 kr pr gymnast. Lunsj og middag lørdag og lunsj søndag er inkludert i prisen. Betaling skal gjøres til kontonummer 5083.06.54485, RG-utvalget v/Nina Harms, Nordåsbrotet 80, 5235 Rådal.

Påmeldingsfrist er 15.mai. Påmeldingen er ikke gyldig før innbetalingen er mottatt på vår konto. Det er viktig å merke innbetalingen med hvilken klubb og gymnast/gymnaster innbetalingen gjelder.

Spørsmål om samlingen kan sendes til astrid.holte@fmho.no

Velkommen til treningssamling i Bergen ☺

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no