Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


(09.09.2004) Turngruppens styre 2005-2006

Leder: Siv Magny Parnas (overtatt etter Bjørn Tronstad sept.05)
Kasserer: Ada Christiansen
Representanter i hovedstyret: Anne Øfsthus, Ada Christiansen
Vararepresentant hovedstyret: Odd Michelsen
Kontaktpersoner Trampett tropp: Bjørn Tronstad, Anne Øftshus,
Kontaktpersoner Rytmisk Gymnastikk: Siri Kornstad, Siv Magny Parnas
Kontaktpersoner apparatturn: Ellinor Christiansen, Tom Lillejord, Ståle Einarsen
Kontaktperson voksne krets: Ada Christiansen
Utdanningskontakt: Siv Magny Parnas
Kontingent: Anne Øfsthus
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no