Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


(05.01.2005) TRENINGSTIDER FOR TURNGRUPPEN VÅREN 2005

TURNHALLEN, Vilhelm Bjerknesvei 22 Tlf. 55 28 69 69
Treningen starter mandag 10. januar 2005

TURN

Partier for barn kr. 300.-
15 Jenter og gutter 5-6 år (Odd) Mandager 17.00 – 18.00
26 Trampett 8 - 11 (Ann)Tirsdager 17.00 – 18.00
27 Trampett 11-16 år (Kate)Tirsdager 18.00 – 19.00

Idrettsskolen kr. 300.-
100 Jenter og gutter 7–9 år (Odd) Mandager 18.00 – 19.00

Partier for voksne kr. 500.-/700.-
4 Aerobic (Eli) Mandager 19.00 – 20.00
6 Damer tab./stevner (Elemi) Mandager 19.00 – 20.00
21 Gymnastikk i tiden (Elemi) Mandager 20.00 – 21.00
7 Herremosjon A (Odd) Mand./onsd 20.00 - 21.00
8 Herretrim B (Ina) Tirsd./torsd. 19.00 – 20.00
9 D og H aerobic (Ina) Tirsd./torsd. 20.00 – 21.00
20 Formiddagstrim (Elemi) Torsdager 11.00 – 12.00
Treninger i Gimlehallen må påregnes for parti nr. 20.

High energy, (Rosenkrantzgaten 4) kr. 700.-
3 Damemosjon (Berit) Tirsd./fred. 11.00 – 12.00
3 Damemosjon (Berit) Tirsd./fred. 12.00 – 13.00


Vi foretrekker at det betales direkte til konto nummer 5210 05 22802.

NB: Husk medlemmets navn, fødselsdato og partinummer.

Det er ønskelig med påmelding til:

anne.ofsthus@psych.uib.no


Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no