Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


(09.02.2005) Kongens fortjeneste medalje i sølv til Odd Michelsen

Under et stilig arrangement i Kommandantboligen i forbindelse med Odd Michelsen sin 70 års dag overrakte fylkesmann Svein Alsaker Kongens fortjeneste medalje i sølv til Odd.
Tilstede var familien og representanter Norges Gymnastikk og Turnforbund, Hordaland Gymnastikk og Turnkrets og Hordaland Turnveteraner. Dessuten var Bergens Turnforening, Laksevåg Turn og Idrettslag og Fana Idrettslag godt representert.
Odd Michelsen ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i sølv 1. februar 2005, på sin 70-årsdag.

UTDRAG FRA SØKNAD OM TILDELING AV KONGENS FORTJENESTMEDALJE:
Odd Michelsen, født 1.2.1935, har i nesten 55 år lagt ned en innsats helt utenom det vanlige for gymnastikk- og turnsporten lokalt så vel som nasjonalt. Høsten 1947 ble han medlem på guttepartiet i Bergens Turnforening og var aktiv konkurranseturner frem til 1960. Han har deltatt på flere Krets- og Vestlandsmesterskap, Landsturnstevner og Gymnastrada. Arbeidet som turntrener, har han, til Turn-Norges glede, utført med en entusiasme og varme som er helt eksepsjonell.
I 55 år har Odd Michelsen hatt ansvar for flere av barne- og ungdoms- og konkurransepartier i Bergens Turnforening, Idrettslaget Nornen, Laksevåg Turn og Idrettslag og Fana Idrettslag. Han har alltid vært engasjert i en av de andre foreningene samtidig som han har arbeidet i Bergens Turnforening. Han har trent konkurranseturnerne i de fire foreningene og fra 1990 til 1998 var han trener og hovedansvarlig for TEAM-Hordaland. Han har vært entusiastsk trener og leirsjef på Vestlandsleirene fra 1972 til d.d. Fremdeles er han hovedtrener på barnepartiene i Bergens Turnforening, for konkurranseturnerne og for troppsturnerne i Laksevåg Turn og Idrettslag og for konkurranseturnerne i Fana Idrettslag. Våren 2005 har han 45 års jubileum som trener for herreturnerne i foreningen. Dette er en sammensveiset gjeng der de fleste er mellom 70 og 90 år. Odd Michelsen har og har alltid hatt en egen evne til å skape entusiasme hos sine turnere, få dem inspirert og engasjert, det være seg gamle eller unge. Hans kjærlighet til turnsporten er helt enestående.

Da Alf Bøe takket av som trener for Norges Turnveteraner i 1986 ble Odd Michelsen utpekt til denne ærefulle jobb. Han er også ansvarlig for fellestreningen for veteranene i Hordaland Gymnastikk og Turnkrets. Odd Michelsens enorme interesse, kunnskaps- og erfaringsspekter kan videre belyses ved at han i tillegg til å ha levd sitt liv i turnhallene, også har deltatt administrativt i flere utvalg og komiteer. I alle disse årene som han har gjort en kjempeinnsats for turnsporten, har han også virket som gymnastikklærer ved Ulriken og Gimle skoler. Hans unike personlighet er et eksempel til etterfølgelse for unge og gamle turntrenere.

Det Odd Michelsen har betydd for vår turnkrets er så verdifullt og fremmende for vår idrett at Bergens Turnforening vil be om at Odd Michelsen blir innstilt til Kongens Fortjenestemedalje. Dersom søknaden blir positivt imøtekommet, ber vi om at tildelingen kan bli foretatt i forbindelse med Odd Michelsens 70-årsdag 1. februar 2005.

Bergens Turnforening, 23.2.2004
v/Turnstyret
Bjørn Tronstad, Ada Christensen, Kate Urne Wichman, Siv Parnas, Siri Kornstad, Tom Lillejord, Ståle Einarsen og Anne Øfsthus.
Kongens fortjenestemedalje
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no