Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper Innkalling til ... INNKALLING TIL ... Innkalling til ...
 
 
Søk

Søk i websiden
 


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TURNGRUPPEN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i Turngruppen, Bergens Turnforening
onsdag 21. februar 2018 kl 19:00
Saksliste
1. Åpning – konstituering
2. Årsmelding 2017
3. Regnskap 2017
4. Budsjett 2018
5. Innkomne forslag
6. Valg
Enkel servering.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret på e-post til pergthomassen@gmail.com, innen utgangen av 12. februar.
Sakspapirer vil være tilgjengelig i elektronisk form på www.bergensturnforening.no fra 14. februar.
Vel møtt!

Bergen, 29.01.2017
Turngruppestyret, Bergens Turnforening
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no