Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Innkalling årsmøte 20/02-2019 kl 19:00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
i Turngruppen, Bergens Turnforening
onsdag 20. februar 2019 kl 19:00
Årsmøte i Turngruppen, Bergens Turnforening
onsdag 20. februar 2019 kl 19:00

Saksliste
1. Åpning – konstituering
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap 2018
4. Budsjett 2019
5. Innkomne forslag
6. Valg
Enkel servering.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret på e-post til pergthomassen@gmail.com, innen utgangen av 11. februar.
Sakspapirer vil være tilgjengelig i elektronisk form på www.bergensturnforening.no fra 13. februar.
Vel møtt !

Bergen, 05.02.2019
Turngruppestyret, Bergens Turnforening
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no