Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Mysoft - ny medlemsregistrering

Kjære Medlem, Bergens Turnforening

Fom 11.02.13 tar vi i bruk et nytt nettbasert medlemssystem gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund ( NGTF )
Både nye og eksisterende medlemmer registrerer seg her.

Fordelen med systemet er at alle medlemmer får nå sin egen side med
opplysninger om påmeldinger på partier, fakturagrunnlag, lisenser etc.

Alle nødvendige personalopplysninger og påmeldinger på partier må registreres
snarest mulig og senest innen 25.2.13

NB! Konkurransepartier ved Bergens Turnforening har oppstart på registrering i
uke 8

Registrering er påkrevd for at du og/eller ditt barn skal kunne delta på partier ved
Bergens Turnforening.

Prosedyre :

Følgende link benyttes for alle som skal inn i systemet for første gang og melde seg inn som medlem og på parti:

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no