Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Treningstilbud for turngruppen våren 2012

Vi ønsker nye og ”gamle” medlemmer velkommen til oppstart i uke 2!
Semesteret : Vi trener hver uke til og med uke 17, unntatt i vinterferien i uke 9.
Oppvisning: Vårsemesteret avsluttes med våroppvisning i Turnhallen mandag 7. mai.

Barne- og ungdomspartier er markert gult
Partier for voksne er markert grønt
Konkurransepartier er markert rødt

Påmelding: Klikk deg inn på de ulike partiene for informasjon og påmelding. (Det er dessverre ikke mulig å melde seg på til konkurransepartier.)

Kontingent/treningsavgift: Oppgitt kontingent/treningsavgift(se informasjon for de ulike partiene)gjelder for 13 ganger. Kontingeneten/treningsavgiften betales til Bergens Turnforening bankkonto 5210 05 22802. Merk innbetalingen med parti og navnet til medlemmet/den som trener.

Treningstilbud for turngruppen våren 2011

Dag/tid  Speilsalen Løpebanen  Turnhallen Sal A  Turnhallen Sal B  Turnhallen Sal C  Turnkassen 
Mandag           
16.00 – 17.00           
17.00 – 18.00  Troppsturn  Troppsturn  Turn 4-5 år B/V gruppe 1  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
18.00 – 19.00  Troppsturn  Troppsturn  Turn jenter 8-9 år  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
19.00 – 20.00    RG 9-12 år/ RG 13 +  Turn 13+/ungdom  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
20.00 – 21.00    Aerobic   Rytmisk gymnastikk  Kv. veteraner   
Tirsdag           
16.00 – 17.00          Turn kvinner/menn 
17.00 – 18.00    Turn jenter 6-7 år  Turn 6-7 år  Turn 2-3 år B/V  Turn kvinner/menn 
18.00 – 19.00        Turn 10-12 år  Turn kvinner/menn 
19.00 – 20.00        Herrer B  Turn kvinner/menn 
20.00 – 21.00    Idrettspartiet       
Onsdag           
16.00 – 17.00        Rytmisk gymnastikk   
17.00 – 18.00  Troppsturn  RG 6-8 år  Rytmisk gymnastikk  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
18.00 – 19.00  Troppsturn  Troppsturn  Rytmisk gymnastikk  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
19.00 – 20.00  Troppsturn  Troppsturn  Turn viderekomne  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
20.00 – 21.00      Step  Herrer A   
Torsdag           
11.00 – 12.00      Dame mosjon     
16.00 – 17.00           
17.00 – 18.00    Turn gutter 6-9 år  Turn 4-5 år B/V, Gruppe 2  RG viderekomne  Turn kvinner/menn/ Troppsturn 
18.00 – 19.00        Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn/ Troppsturn 
19.00 – 20.00  Herrer B      Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
20.00 – 21.00    Idrettspartiet    Rytmisk gymnastikk   
Fredag           
16.00 – 17.00           
17.00 – 18.00      Rytmisk gymnastikk  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
18.00 – 19.00      Rytmisk gymnastikk  Rytmisk gymnastikk  Turn kvinner/menn 
19.00 – 20.00          Turn kvinner/menn 
20.00 – 21.00           
Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no