Hjem Turngruppen Rytmisk Gymnastikk Troppsturn Turn Kvinner/Menn Friidrett Orientering Turnhallen Turnforeningen Turnerhytten Andre grupper
 
 
Søk

Søk i websiden
 


Turnerhyttenes historie

Her lå den første Turnerhytten.
Tatt i bruk i 1908.
Ruinene ved Vassdalsvannet.
Den 3. Turnerhytten.
Stod ferdig i 1988.


Fra første hytte ble ferdigstilt i 1908, til dagens og den 3. Turnerhytten. Er en over 100 årig lang historie.

Turnerhytten 1908
Den første hytten ble påbegynt våren 1906, og ble innviet 28. februar i 1908.

Hytten fikk stor betydning for mange medlemmer og besøkende. I 1938 på hyttens 30 års dag ble offisielt kjent at hytten skulle eksproprieres, da Fana Vannverk skulle bygge ut Sædalsvassdraget til drikkevannsformål, en avgjørelse som ble mottatt med stor bitterhet.

Det ble straks igangsatt planarbeid for en ny hytte lengre oppe, men krigen 1940-1945 hindret det hele. Hytten ble etterhvert lite brukt og forfalt, og i 1953 begynte rivingen. Hytten var revet ned i 1955.


Turnerhytten 1950
Planarbeidet som startet opp før krigen var slutt i 1945, og allerede høsten samme år var gravarbeidet for grunnmuren i gang.

De par første årene gikk litt tregt, men så ble det mer fart i sakene, og foreningsmedlemmer som publikum forøvrig ble tent, og hytten stod ferdig høsten 1950, og med innvielse den 12. november.

Bruken av den nye hytten var rimelig god de første årene, og frem mot 1955, men i de kommende år er aktiviteten noe synkende.

Bruken i 1960 årene og inn i 70 årene var en meget svak periode, noe som satt sitt preg på vedlikehold og igjen hyttens synkende kvalitet.

Vinteren 1975 ble det vedtatt at en omfattende rehabilitering var nødvendig og samme høst feiret dugnadstreller og foreningsmedlemmer 25 års jubileum med skikkelig sus.

Også i de kommende år var det en stor dugnadsånd, noe som bidro til at hytten i 1978 var i en meget god stand.

Allikevel, og til tross for rehabilitering var det nødvendig å søke driftshjelp og Bergen Turlag overtok driftsansvaret som varte fra sommeren 1978 - sommeren 1980.

1980 ble en tankens, og med bakgrunn i lang erfaring fra foreningens medlemmer vedrørende bruk, vedlikehold og vaktoppdrag, ble Turnerhyttens Venner foreslått stiftet.

Den 24. februar 1981 ble foreningen konstituert og Turnerhyttens Venner var et faktum. Her kunne alle og enhver bli medlem uansett medlemsskap i Bergen Turnforening, og medlemstallet var 38 våren 1985.

Samme året, den 15. september 1985 ble hytten rammet av et kraftig lynnedslag og antent. Når flammehavet stilnet hen var det kun muren som sto igjen. Et tragisk faktum grinte mot aktive medlemmer og Ulrikstravere, og mange var sjokkert.

Etter lange og heftige debatter i Foreningen og med Bergen Turlag, ble resultatet likevel at Bergens Turnforening skulle bygge opp igjen hytten, og arbeidet startet sommeren 1987.


Turnerhytten 1988
Hytten var klar for innvielse høsten 1988, og den 30. oktober 1988 var det større folkevandring på Ulriken og til Turnerhytten enn på lenge.

I løpet av årene 1987-1990 var investeringen til de nye hytten kommet opp i 1,7 millioner kroner, og murene medregnet var verdien ca. 2,5 millioner. Turnerhyttens Venner sitt medlemstall var økt 71 medlemmer og økonomi og drift var meget god.

Kanskje nettopp derfor, og foreningenes overgang til nye lover, ble det vedtatt å sikre hytten i en egen selveiende stiftelse, og etter lange møter ble det vedtatt den 10. april 1991 at Turnerhytten skulle bli en stiftelse. Avstemningen var enstemmig.

Turnerhytten er i dag ledet av et Stiftelsesstyre, hvor Bergen Turnforening har ledelsen. Stiftelsesstyret utpeker et Hyttestyre som administrerer driften av hytten.

Den nye organisasjonsformen førte til at Turnerhyttens Venner ble overflødig. Men hyttestyret ble sterkere og ordningen var til det beste for Turnerhytten på Ulriken.

Etter møter over mange år og samtaler i venneforeningen Turnerhyttens Venner og Stiftelsen Turnerhytten/hyttestyret samt endring av vedtekter, opphørte venneforeningen Turnerhyttens Venner som egen organisasjon i 2002 etter 21 års drift.

Hytten drives i dag av en lang rekke mennesker med stor interesse for turgåing, hytteliv og naturopplevelser.

Turnerhytten og miljøet her på Ulriken har mye å by på. Du er velkommen som medlem uansett om du er medlem I Bergens Turnforening eller ikke.Turnerhytten trenger din støtte og fjellvandrere trenger Turnerhytten.

Hilsen Hyttestyret

Kontakt
Bergens Turnforening
Turnhallen 55 28 69 69 / 920 500 30
post@bergensturn.com
Daglig leder: Randi Galtung Døsvig
Organisasjonsnummer 971530642
Vilhelm Bjerknes vei 22, 5081 BERGEN

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding turn for barn og ungdom:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmeding til RG for alle:
skornstad@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
og påmelding for voksne:
turn@bergensturn.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
friidrett: sigurdnjerve@gmail.com

Spørsmål vedrørende treningstilbud
orientering: dagfhole@online.no

Spørsmål vedrørende leie av Turnerhytten
Telefon: 55335810. E-post: post@bergen-turlag.no